Trips

Language trips to France and Germany are organised on a regular basis for students. Our next language trip will happen in September 2020 where students of both German and History  will visit Berlin for 4 days. Many other subject-related trips are organised both abroad and in Ireland. There was a trip to Italy and the coast of Sorrento in September 2019 for senior Geography students. We have organised many school ski trips over the years to Italy, Classical Studies trips to Greece and Rome, a Music trip to Milan in Italy and trips to Berlin and Salzburg. 

Turasanna Gaeltachta

Eagraítear turasanna Gaeltachta go rialta ó Ard Scoil San Lughaidh. Is minic a théann rangannna Ardteiste síos go Ráth Chairn, Co. na Mí, Oileán Acla nó chuig Inis Mór, Oileán Árainn do dheireadh seachtaine chun cabhrú le hullmhú don bhéaltriail ach go háirithe. Spreagtar na daltaí chun tabhairt faoi chúrsaí Samhraidh chun cur leis an bhfoghlaim sa scoil agus chun an cultúr Gaeltachta a bhlaiseadh dóibh féin.